شیشه جار نسبت به ظروف پلاستیکی ظاهری بسیار زیباتر دارد. همین امر سبب می گردد که کاستی های ظروف پلاستیکی از جمله تو رفتگی وکدر بودن رنگ این نوع بسته بنده را پوشش دهد. ظروف شیشه ای در فروشگاه جایگاه بهتری دارند و بیشتر مورد توجه عموم قرار می گیرند.

دستگاه پرکن شیشه جار

قیمت دستگاه پرکن شیشه جار عسل نیمه اتوماتیک

/
دستگاه پرکن شیشه جار عسل می تواند نیمه اتوماتیک و یا تمام ات…