نوشته‌ها

فروشنده اصلی دستگاه پرکن اسپری در اصفهان

/
یکی از دستگاه هایی که برای پر کردن مایعات توسط فشار و گاز انجام می‌شود دستگاه پرکن اسپری می باشد. این دستگاه معمولاً مایعات را با فشار بالای گاز در داخل اسپری ه