دستگاه پرکن خطی مخصوص مایعات با بریکس بالا مانند کرم پسته کرم کنجد و… می باشد. دستگاه پرکن خطی برای انواع مواد با غلظت بالا استفاده می گردد. در این دستگاه ظروف بسته بندی به صورت خطی وارد دستگاه می گردند تا به ترتیب پر گردند و بسته بندی شوند.

نوشته‌ها

دستگاه پرکن خطی

دستگاه پرکن خطی اتوماتیک مایعات شوینده

/
دستگاه پرکن خطی با توجه به نوع و مشخصات آن دارای قیمت های متفاوتی می ب…