نوشته‌ها

قیمت انواع دستگاه پرکن مایعات ضدیخ

/
ضدیخ ماده‌ای است که در روز های سرد سال به کمک انسان ها آمده است که سبب می شود، موتور ماشین گرمای خود را حفظ کند و یخ نبندد این ضدیخ ها در زمستان به عنوان گرم کن