نرخ دستگاه پرکن مایعات غلیظ و رقیق با توجه به تجهیزات دستگاه متفاوت است. تعداد نازل های دستگاه پرکن می تواند بر روی سرعت دستگاه تاثیر زیادی داشته باشد. سرعت و دقت پر کردن نیز بر روی قیمت دستگاه پرکن تاثیر گذار خواهد بود.

نوشته‌ها

دستگاه پرکن خطی مایعات

نرخ جدید دستگاه پرکن خطی مایعات

/
دستگاه پرکن خطی مایعات متشکل از سیستم های متفاتی می باشد که هر یک از…
دستگاه پرکن اتوماتیک مایعات رقیق

نرخ دستگاه پرکن اتوماتیک مایعات رقیق

/
دستگاه پرکن اتوماتیک مایعات رقیق در تمامی کارخانه های تولید …
دستگاه پرکن مایعات اسیدی

نرخ دستگاه پرکن مایعات اسیدی

/
دستگاه پرکن مایعات اسیدی باید از استاندارد های لازم برخوردار باشد تا بتواند کا…