تماس با ما

دستگاه های درب بندی ما

دستگاه های درب بندی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای درب های با شکل و نحوهی بسته شدن متفاوت: دستگاه های درب بندی گروه صنعتی رادان ماشین برای انواع مختلف ظروف جار، بطری پت و شیشه مناسب بوده، و توانایی بستن انواع درب های ساده پلاستیکی و فلزی و درب های خاص صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی را دارا می باشد.

بصورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک برای هر نوع بسته بندی به لحاظ شکل ظرف و نوع درب